Jesteś tutaj: Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Miłośników Tańca Jubilat

There are no translations available.

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Miłośnikow Tańca ,,JUBILAT''

Pl. Grunwaldzki 11, 58-100 Świdnica

kontakt telefoniczny tel; (+48)516266144


numer rachunku-MultiBank 81 1140 2017 0000 4502 1146 4833

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000353480

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Artur Janicki

Zastępca Prezesa Anna Trzeciak

Członek Prezydium Adamski Adam

Członek Prezydium Sławomir Nosarzewski

Członek Prezydium Łukasz Kielka

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwój kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na obszarze działania Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w szczególności przez:

1) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości,

2) propagowanie działalności kulturalnej w swoim środowisku,

3) popularyzowanie kultury ,

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

1) kierownictwem i radami szkół,

2) organami rządowymi i samorządowymi,

3) innymi Stowarzyszeniami

Wigilia w Sudeckim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych[ FOTO]

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego

,,Organizacja przedsięwzięć kulturalnych”

,,TUTEJSI-czyli stagan kultury w małym mieście’’

w okresie od 15 marca 2011r. do 30 maja 2011r.

Zaplanowane cele które zostały osiągnięte :Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wraz z upowszechnianiem tradycji tanecznych i muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu.

Sceniczne prezentacje artystyczne na Świdnickim Rynku przy wsparciu warsztatów tańców regionalnych były ważnym elementem wydarzenia w którym wzięły udział dzieci z Przedszkola Miejskiego nr.6 i nr.15 oraz młodzież z zespołu pieśni i Tańca JUBILAT.

Jarmark Cudów z degustacją potraw , prezentacją rękodzieła i wyrobów artystycznych.

,,TUTEJSI-czyli stagan kultury w małym mieście’’jako wspaniała zabawa spełniło rolę wychowawczą i kształcącą przyszłych odbiorców sztuki - daje to wspaniałą możliwość odkrycia talentów. Lepiej poznaje się emocje i wpływa na rozwój intelektualny, kształci i wzbogaca pomysłowość. Rozwijany jest również własny potencjał pozytywnych wartości.

Realizacja projektu to pobudzenie do aktywności społeczności lokalnej,

pomoc utalentowanej młodzieży w debiucie scenicznym i promocji na lokalnej scenie i lokalnych mediach.

„TUTEJSI” czyli stragan kultury w małym mieście ! 
Organizator:Stowarzyszenie Miłośników Tańca,, Jubilat",Urząd  Miasta  Świdnica ,ŚOK.
 
14.00 - 20.00 ,,A na świdnickim rynku bawimy się na ludowo i na nowo”
 

Fiesta 35 lecia ZPiT Jubilat
   

Klub Motocyklowy Rider Świdnica


 Przedszkole Miejskie nr6 w Świdnicy
 
Przedszkole Miejskie nr15 w Świdnicy
  
Dziecięca Formacja ,,Koraliki”-MDK,SEKOND-MDK,CZAS-ŚOK 


 
Pokaz Mody kolekcji z Salonu ul.Długa 2a Pani Angeliki Kopeć

Mini koncert piosenek z musicalu Metro –Studio Piosenki Mirosława Jabłońskiego – MDK 
  
 Zespoły Muzyczne :,,Zakaz Wjazdu”, " No Business Blues Band"

Pokaz akrobatyczny klub sportowy Polonia w Świdnicy

 
Fundacja ,, Doktor klown”

KRAMY

IMPREZA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW ŚWIDNICY,POWIATU ŚWIDNICKIEGO, SZKÓŁ,PRZEDSZKOLI ABSOLWENTÓW ZESPOŁU,,JUBILAT”, ZAPROSZONYCH GOSCI Z ZAPRZYJAŹNIONYCH ZESPOŁÓW SPONSORÓW,DARCZYŃCOW,FIRM I INSTYTUCJI , WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE STOWARZYSZENIEM..


Joomlart