Jesteś tutaj: Home

Podziękowanie:)

Email Drukuj PDF
Poděkování za účast na Mezinárodním folklorní festivalu 2014 – tradice sbližují generace v Jablonci nad Nisou – Eurocentrum
Jménem pořadatelů MFF 2014 konaného dne 6. a 7.6. na Letní scéně Eurocentra v Jablonci nad Nisou bychom chtěli poděkovat za krásný výstup folklorního souboru Jubilat ze Swidnici.
Soubor písní a tance Jubilat se stal již tradičním členem našeho folklorního festivalu a také váženým hostem. Velmi si vážíme jeho účasti a rádi budeme i nadále oslovovat k účasti na dalších ročnících. Soubor Jubilat je tradičně vynikající a drží vysokou laťku úrovně festivalu. V letošním ročníku se zúčastnily pomyslné špičky národního folkloru ze Slovenska, Polska i Čech. Společně vytvořili barevnou mozaiku tradičního folkloru a díky nim zde byla velmi příjemná atmosféra. Děkujeme za vysoce kvalitvní výkon na špičkové úrovni a těšíme se na spolupráci do budoucnosti. Polský folklor je velmi významný vzhledem k našemu regionu a hraničícím oblastem a je nutné ho nadále i v Čechách připomínat, proto budeme poctěni, když budeme moci navázat na tyto krásné česko-polské vztahy, které napomohou sbližování generací a vzájemnému předávání tradic i přes hranice.
W imieniu organizatorów MFF 2014 w dniach 6 i 7.6 Letnie sceny w Eurocentrum ,Jablonec nad Nisou, chcielibyśmy podziękować za piękny występ zespółu Pieśni i Tańca Jubilat z Świdnicy.
Zespół Pieśni i Tańca Jubilat stał się już członkiem naszego tradycyjnego festiwalu ludowego i honorowym gościem. Jesteśmy bardzo wdzięczni za jego udział i nadal będziemy dotrzeć do udziału w przyszłych wydaniach. Zespól Jubilat jest tradycyjnie doskonały i posiada wysoki poziom artystyczny festiwalu. W tym roku wzięło udział wielkiego zespólu narodowego folkloru ze Słowacji, Polski i Czech. Wspólnie stworzyli barwną mozaikę tradycyjnego folkloru i dzięki nim, była tam bardzo miła atmosfera. Dziękujemy za wysoką jakość wykonania mają sobie równych i cieszymy się na współpracę z Państwem w przyszłości. Polski folklor jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę nasz region i obszary graniczące i powinny być kontynuowane i Czechy na pamiątkę, więc jesteśmy zaszczyceni, gdy będziemy w stanie budować na tych pięknych stosunkach czesko-polskich, które pomogą pokolenia zbieżności i wzajemnych tradycji ustnej przez granice.
The Jubilat song and dace group has already become a member of our traditional folk festival and honored guest. We greatly appreciate his participation and we will continue to reach out to participate in future years. The Jubilat group is traditionally excellent and holds a high artistic level of the festival. This year was attended by a great set of national folklore from Slovakia, Poland and the Czech Republic. Together they created a colorful mosaic of traditional folklore and thanks to them, there was a very nice atmosphere. Thank you for your high quality performance second to none and we look forward to working with you in the future. Polish folklore is very important given our region and bordering areas and should be continued and the Czech Republic to commemorate, so we are honored when we will be able to build on these beautiful Czech-Polish relations, which will help generations to convergence and mutual oral traditions across borders.
Joomlart